Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 
Veřejné zakázky

Služby pro veřejné zakázky

Slovo úvodem

Oblast veřejných zakázek poskytuje četné obchodní příležitosti zejména vzhledem k tomu, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje na široký okruh zadavatelů – organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, kraje a města, dotované zadavatele a podobně.

  • Zadavatelům veřejných zakázek – subjektům státní a veřejné správy i soukromým investorům, kteří žádají o prostředky ze státního rozpočtu nebo z operačních programů Evropské unie, nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek.
  • Uchazečům o veřejné zakázky nabízíme poradenství a právní pomoc při jejich účasti ve výběrových i zadávacích řízení.
  • Zajišťujeme organizaci veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zajišťujeme organizaci výběrových řízení zakázek malého rozsahu podle metodik dotačních orgánů a interních směrnic zadavatele.

V oblasti veřejných zakázek máme rozsáhlé zkušenosti, a to jak z pohledu zadavatelů, tak z pohledu účastníků veřejných zakázek. Díky tomuto know-how našim zákazníkům nabízíme významnou přidanou hodnotu.

JUDr. Ladislav Renč - ELER   2020