Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Reference
 Semináře, školení
 Reference
 Služby uchazečům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Reference
 Výběrová řízení
 Kontakt
 
Veřejné zakázky

Služby pro veřejné zakázky

Slovo úvodem

Oblast veřejných zakázek poskytuje četné obchodní příležitosti zejména vzhledem k tomu, že zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se vztahuje na široký okruh zadavatelů – organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, kraje a města, a podobně.

  • Zadavatelům veřejných zakázek – subjektům státní a veřejné správy i soukromým investorům, kteří žádaji o prostředky z operačních programů Evropské unie, nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek.
  • Uchazečům o veřejné zakázky nabízíme poradenství a právní pomoc při jejich účasti ve výběrových i zadávacích řízeních.
  • Zajišťujeme organizaci veřejných zakázek a výběrových řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
  • Zajišťujeme organizaci veřejných soutěží a výběrových řízení podle obchodního zákoníku.

V oblasti veřejných zakázek máme rozsáhlé zkušenosti, a to jak z pohledu zadavatelů, tak z pohledu uchazečů. Díky tomuto know-how našim zákazníkům nabízíme významnou přidanou hodnotu.

JUDr. Ladislav Renč - ELER   2012