Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 
Veřejné zakázky

Nabídka seminářů

Provádíme jednodenní i vícedenní semináře (v rozsahu 5 až 8 hodin denně) k problematice zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Semináře jsou zaměřeny zejména na řešení praktických postupů a problémů, u kterých v praxi nejčastěji dochází k porušování zákona. Součástí semináře je diskuse k objasnění otázek týkajících se objednatele v postavení zadavatele, problematiky hodnocení nabídek včetně zodpovězení dotazů a poskytnutí písemných podkladů (úplné znění zákona), přehled způsobů zadávání podle zákona, související právní úpravy apod.

Cena

Provedení semináře v rozsahu cca 8 hodin – 26 000,- Kč bez ohledu na počet účastníků, nebo 2 400,- Kč na osobu při účasti alespoň osmi osob.

JUDr. Ladislav Renč - ELER  2020