Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 
Veřejné zakázky

Služby zadavatelům veřejných zakázek

Zadavatelům veřejných zakázek, tj. zejména orgánům státní správy, obcím, krajům
a dalším právnickým osobám z oblasti veřejné správy nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Poskytujeme služby rovněž soukromým subjektům - podnikatelům, dotovaným zadavatelům, kteří žádají o prostředky ze státního rozpočtu nebo z programů Evropské unie. Zadávací a výběrová řízení jsou realizována podle podmínek daného poskytovatele dotace.

Organizační zajištění zadávání veřejných zakázek provádíme v úplném rozsahu podle příslušného druhu zadávacího řízení, včetně zpracování veškerých podkladů a zajištění oznamovacích povinností a součinnosti při uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Proč nás přizvat na pomoc:

  • Při zadávání veřejných zakázek nabízíme srozumitelný, průkazný a legislativně správný postup.
  • Řídíme se základními principy odpovědnosti, jež jsou zakotveny ve smluvním vztahu ujednaným se zadavatelem veřejné zakázky.
  • Zadavateli poskytujeme záruku v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
  • Naše know-how významně snižuje rizika podání námitek proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebo nedostatečnosti výběrového řízení.

Cena

Zadávací řízení podle zákona Cena Kč*
Otevřené řízení 45 000,- až 90 000,-
Užší řízení 60 000,- až 90 000,-
Zjednodušené podlimitní řízení 30 000,- až 48 000,-
Jednací řízení s uveřejněním 40 000,- až 80 000,-
Jednací řízení bez uveřejnění 30 000,- až 45 000,-
Soutěžní dialog 60 000,- až 90 000,-
Veřejná zakázka malého rozsahu 24 000,- až 45 000,-
Výběrové řízení dle podmínkek dotace
Výběrové řízení 30 000,- až 45 000,-

*Nejsme plátci DPH – uvedená resp. sjednaná cena je cena konečná.

Ceny zahrnují:

  • veškeré výdaje (cestovné, telefon, datová schránka, poštovné apod.)
  • náklady na zveřejnění v Informačním systému veřejných zakázek (Věstníku veřejných zakázek) a v Úředním věstníku Evropské unie

Ceny nezahrnují:

  • náklady na zpracování odborné části zadávací dokumentace, např. u stavebních zakázek zpracování projektové dokumentace apod.
  • zpracování odborných posudků apod.
JUDr. Ladislav Renč - ELER   2020