Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 

Reference zadavatelů veřejných zakázek

Výběr zadavatelů
 
Stručný popis realizace
 
Česká unie
sportu, z.s.
 • nadlimitní zakázky na dodávky energií pro objekty provozované ČUS
 • podlimitní zakázky na stavební práce
 • zkázky malého rozsahu zadávané dle aktuální metodiky MŠMT
 • a další realizované zakázky jsou uveřejněné na profilu zadavatele
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • podlimitní zakázky na stavební práce
  (např. Rekonstrukce prostor pro přestěhování dětského oddělení, Přestavba budovy SZŠ na zařízení LOP)
 • nadlimitní zakázky na dodávky a služby
  (např. Nemocnični informačmí systém, Komplexní systém pro řízení interních procesů nemocnice, Obměna části lůžkového fondu, Zajištění odpovědnosti za újmu nemocnic Středočeského kraje)
 • převážně nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služky spolufinancované IROP v rámci specifických výzev, např. Výzva č. 28 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, Výzva č. 26 "eGovernment I", Výzva č. 31 MMR ČR „Zvýšení kvality návazné péče"
 • a další realizované zakázky jsou uveřejněné na profilu zadavatele
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • podlimitní sektorové zakázky na stavební práce
  (např. AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění a II. etapa - nádrže, ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze, Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty, Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí - 2. etapa, Tábor rekonstrukce kanalizace Pod Parkány - 1. a 2. etapa)
 • nadlimitní veřejná zakázka na služby
  (Vodárenská společnost Táborsko - refinancování bankovního úvěru)
 • a dále několik zakázek malého rozsahu
Město Tábor
 • nadlimitní zakázky na dodávky a služby a podlimitní zakázky na stavební práce
  (např. Noviny táborské radnice, Sběr bioodpadů z domácností ve městě Tábor – 3. etapa, EU (FS) a SFŽP ČR, Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – I. a II. etapa, ERDF v rámci IOP, Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře, IOP EU, Zavedení systému domácího kompostování ve městě Tábor – dodávka kompostérů, OPŽP EU, Náměstí T.G. Masaryka v Táboře)
Město Terezín
 • Svoz a likvidace odpadů na území města Terezín
 • Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu Města Terezín
 • Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně - Parkoviště u Retranchementu 5, ROP NUTS II
 • Zřízení technických služeb Města Terezín, MMR ČR
 • a dále více zakázek malého rozsahu zadávaných dle dotačních pravidel
Město Žatec
 • podlimitní zakázky na stavební práce
  (např. Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci, včetně nezbytných stavebních úprav, Rekonstrukce bazénu při 5. ZŠ Jižní v Žatci – nerezová vana, Sanace sesuvu v Žatci, ul. Tyršova na pozemku manželů Andělových)
 • a další převážně stavební zakázky
Městská nemocnice v Litoměřicích, a.s.
 • nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služky spolufinancované IROP v rámci specifických výzev
  (např. Modernizace lůžkového vybavení, Magnetická rezonance (MR 1,5T), Systém pro přímou digitální RTG skiagrafii, Obnova a upgrade endoskopického vybavení, Dodávka technologií za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti, Modernizace zdravotnického vybavení)
 • nadlimitní zakázka na služby
  (Bezpečnostní služby, kontrolní činnost zaměstnanců a přeprava peněžních hotovostí pro Nemocnici Litoměřice, a.s.)
 • a další převážně nadlimitní zakázky na dodávky zdravotnického vybavení a zařízení
Další zadavatelé se kterými spolupracujeme
 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
 • Město Sezimovo Ústí
 • Association Club Sparta Praha z.s.
 • Obce Brandýsek, Okrouhlá, Stříbřec, Choťánky a další
 • Český atletický svaz, z.s.
 • Český svaz kanoistů, z.s.
 • Sportovní kluby a TJ - TJ Jiskra Otrokovice, z.s., HC Poděbrady, z.s., SK Střešovice 1911, z.s., Sportovní klub Děčín, z.s., SK Sokol Zlatníky, z.s., AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. a další
 • a mnoho dalších poskytneme na vyžádání

 

 

JUDr. Ladislav Renč  - ELER  2020