Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Reference
 Semináře, školení
 Reference
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Reference
 Výběrová řízení
 Kontakt
 

Reference zadavatelů veřejných zakázek

Zadavatel
 
Příklady veřejných zakázek realizovaných v posledních 2 letech
 
Česká unie
sportu, z.s.
 • Dodávky elektrické energie pro objekty provozované ČUS
 • Dodávky zemního plynu pro objekty provozované ČUS na 3 roky
 • Rekonstrukce Atletického tunelu, šaten, soc. zázemí a ubytování – SC Nymburk
 • Reko střešního pláště budovy B, reko ubytovací části B a vybudování aerobní posilovny - SC Nymburk
 • a dále více zakázek malého rozsahu zadávaných dle aktuální metodiky MŠMT
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • Rekonstrukce prostor pro přestěhování dětského oddělení
 • Přestavba budovy SZŠ na zařízení LOP
 • Dodávka CT přístroje
 • Obměna části lůžkového fondu
 • Komplexní systém pro řízení interních procesů nemocnice
 • Magnetická rezonance, ROP NUTS 2 Střední Čechy
 • Komplexní servis prádla a oděvů
 • Přístrojové vybavení endoskopické ambulance, ROP NUTS 2 Střední Čechy
 • a dále více zakázek malého rozsahu
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
 • AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa – odvodnění
 • ČOV Tábor, Klokoty - úpravy technologické linky - II. fáze
 • Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty
 • Rekonstrukce Táborské ulice v Sezimově Ústí - 2. etapa
 • Vodárenská společnost Táborsko - refinancování bankovního úvěru
 • a dále několik zakázek malého rozsahu
MĚSTO TÁBOR
 • Noviny táborské radnice
 • Sběr bioodpadů z domácností ve městě Tábor – 3. etapa, EU (FS) a SFŽP ČR
 • Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – II. etapa, ERDF v rámci IOP
 • Stavební úpravy ulice Dukelských bojovníků v Táboře, IOP EU
 • Zavedení systému domácího kompostování ve městě Tábor – dodávka kompostérů, OPŽP EU
 • Náměstí T.G. Masaryka v Táboře
 • Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (bývalá Sokolská plovárna v Táboře) – I. etapa
MĚSTO TEREZÍN
 • Svoz a likvidace odpadů na území města Terezín
 • Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu Města Terezín
 • Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně - Parkoviště u Retranchementu 5, ROP NUTS II
 • Zřízení technických služeb Města Terezín, MMR ČR
 • a dále více zakázek malého rozsahu zadávaných dle dotačních pravidel
MĚSTO ŽATEC
 • Výměna rozvodů vody a kanalizace na Poliklinice v Žatci, včetně nezbytných stavebních úprav
 • Rekonstrukce bazénu při 5. ZŠ Jižní v Žatci – nerezová vana
 • Sanace sesuvu v Žatci, ul. Tyršova na pozemku manželů Andělových
Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Modernizace lůžkového vybavení
 • Magnetická rezonance (MR 1,5T), IROP
 • Systém pro přímou digitální RTG skiagrafii, IROP
Další zadavatelé se kterými spolupracujeme
 • Association Club Sparta Praha z.s.
 • Obec Brandýsek
 • Český atletický svaz
 • Český svaz kanoistů, z.s.
 • Kovoobrábění Neschner s.r.o.
 • SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA
 • Obec Okrouhlá
 • a mnoho dalších poskytneme na vyžádání.

 

 

JUDr. Ladislav Renč  - ELER  2017