Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt

Veřejné zakázky

Služby dodavatelům kteří se účastní zadávacího řízení VZ

Nabízíme poradenství a právní pomoc zájemcům o veřejné zakázky při jejich účasti ve výběrových i zadávacích řízení veřejných zakázek, zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Proč nás přizvat na pomoc:

Zaručíme, že se Vaše nabídka dostane mezi hodnocené nabídky.

Zpracování takové nabídky, která vyhoví zákonu, je někdy poměrně složité, zejména pro ty, kteří se neúčastní zadávacíh řízení často. Část nabídek není hodnocena, protože je účastník vyřazen z další účasti v zadávacím řízení z důvodů neúplnosti nebo nepřijatelnosti jeho nabídky.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně v elektronické podobě, nabízíme pomoc při registraci dodavatele, podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a při podání nabídky dodavatele v elektronické podobě.

Poradíme, jak zvýšit šance Vaší nabídky na úspěch.

Cena:

1 200,- až 1 500,- Kč/hod. podle způsobu spolupráce (dlouhodobá, jednorázová apod.) a rozsahu služeb vyžádaném zájemcem o veřejnou zakázku.

JUDr. Ladislav Renč - ELER   2020