Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Reference
 Semináře, školení
 Reference
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Reference
 Výběrová řízení
 Kontakt

Veřejné zakázky

Služby zájemcům o veřejné zakázky

Nabízíme poradenství a právní pomoc zájemcům o veřejné zakázky při jejich účasti ve výběrových i zadávacích řízení veřejných zakázek, zadávaných podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Proč nás přizvat na pomoc:

Zaručíme, že se Vaše nabídka dostane mezi hodnocené nabídky.

Zpracování takové nabídky, která vyhoví zákonu, je poměrně složité, zejména pro ty, kteří se neúčastní výběrových řízení často. Značná část nabídek není hodnocena, protože je pro neúplnost nebo nepřijatelnost vyřazena zadavatelem z dalšího posuzování.

Poradíme, jak zvýšit šance Vaší nabídky na úspěch.

Pomoc při přípravě nabídky

Nabízíme kompletní právní pomoc při přípravě nabídky na vybranou veřejnou zakázku. Na základě smlouvy provádíme v rozsahu požadovaném zájemcem o veřejnou zakázku zejména následující úkony a činnosti:

  • projednání zadávacích podmínek veřejné zakázky a možnosti zpracování nabídky,
  • zajištění podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a převzetí vysvětlení,
  • zpracování návrhu nabídky a formulaci textové části nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami,
  • účast na jednání komise při otevírání obálek s nabídkami,
  • zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele,
  • zajištění stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mající přímý vliv na hodnocení nabídky,
  • zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
  • zpracování návrhu smluv upravující smluvní vztah zájemce a zadavatele k plnění veřejné zakázky.

Cena:

1 200,- až 1 500,- Kč/hod. podle způsobu spolupráce (dlouhodobá, jednorázová apod.) a rozsahu vyžádaném zájemcem o veřejnou zakázku.

Podívejte se na naše reference.

JUDr. Ladislav Renč - ELER   2017