Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Reference
 Semináře, školení
 Reference
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Reference
 Výběrová řízení
 Kontakt
 
 

Pomoc při přípravě nabídky

Nabízíme kompletní právní pomoc při přípravě nabídky na vybranou veřejnou zakázku. Na základě smlouvy provádíme v rozsahu požadovaném zájemcem o veřejnou zakázku zejména následující úkony a činnosti:

  • projednání zadávacích podmínek veřejné zakázky a možnosti zpracování nabídky,
  • zajištění podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a převzetí vysvětlení zadavatele,
  • zpracování návrhu nabídky a formulaci textové části nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami,
  • účast na jednání komise při otevírání obálek s nabídkami,
  • zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele,
  • zajištění stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mající přímý vliv na hodnocení nabídky,
  • zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
  • zpracování návrhu smluv upravující smluvní vztah zájemce a zadavatele k plnění veřejné zakázky.

Cena:

1 200,- až 1 500,- Kč/hod. podle způsobu spolupráce (dlouhodobá, jednorázová apod.) a rozsahu vyžádaném zájemcem o veřejnou zakázku.

JUDr. Ladislav Renč - ELER  2017