Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 
 

Pomoc při přípravě nabídky

Nabízíme kompletní právní pomoc při přípravě nabídky na vybranou veřejnou zakázku. Na základě smlouvy provádíme v rozsahu požadovaném zájemcem o veřejnou zakázku, a to zejména následující úkony a činnosti:

  • projednání zadávacích podmínek veřejné zakázky a možnosti zpracování nabídky,
  • zajištění podání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace,
  • zpracování návrhu nabídky a formulaci textové části nabídky v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami,
  • zpracování námitek proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky a případného návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
  • zajištění stanovisek Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže mající přímý vliv na hodnocení nabídky,
  • zpracování návrhu smluv upravující smluvní vztah účastníka a zadavatele k plnění veřejné zakázky,
  • registrace na profilu zadavatele a pomoc při podání nabídky v elektronické podobě.

Cena:

1 200,- až 1 500,- Kč/hod. podle způsobu spolupráce (dlouhodobá, jednorázová apod.) a rozsahu činností vyžádaném zájemcem o veřejnou zakázku.

JUDr. Ladislav Renč - ELER  2020