Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Naši klienti
 Semináře, školení
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Naši klienti
 Kontakt
 
 

Konzultantské a poradenské služby

Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme konzultace a poradenství podle individuálních požadavků zadavatele, od poskytování komplexního poradenství při realizaci konkrétní veřejné zakázky až po průběžné poskytování dílčích konzultací.

V případě požadavku na komplexní zajištění poradenství jsou poradenské služby poskytnuty ke každému jednotlivému úkonu provedenému zadavatelem při přípravě zadávání veřejné zakázky a při samotném průběhu zadávacího řízení. Uvedený rozsah poskytovaného poradenství plně zaručuje zákonný průběh celého procesu.

V případě spolupráce formou průběžného poradenství zadavatel své požadavky na konzultační a poradenské služby formuluje v průběhu řízení na základě svých aktuálních potřeb. Nejčastěji se jedná o kontrolu těch úkonů zadavatele, které jsou z hlediska dodržení zákonných ustanovení problematické nebo administrativně složité. Jedná se například o zpracování zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, činnost při otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, hodnocení nabídek, vypracování příslušných protokolů a zpráv apod.

Provádění poradenských služeb a konzultací je možno realizovat způsobem podle potřeb zadavatele:

  • telefonicky s následným odesláním písemného vyjádření nebo obsahu poskytnuté konzultace
  • výhradně písemně
  • přímým prováděním úprav textů a dokumentů zpracovaných zadavatelem (např. oznámení ke zveřejnění veřejné zakázky, výzvy k podání nabídky, oznámení účastníkům, podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže apod.)

Konzultační a poradenskou činnost provádíme tak, aby byla pro pracovníky zadavatele využitelná pro jejich další činnost v oboru. První veřejnou zakázku pro zadavatele realizujeme za přímé účasti a spolupráce určeného pracovníka zadavatele, který si pod naším vedením v průběhu zadávacího řízení zpracovává vzory postupů, dokladů a dokumentace veřejné zakázky s tím, že další veřejné zakázky již zadavatel dokáže zadávat samostatně díky tomu, že postupuje podle vzorové dokumentace a našich služeb využívá již pouze podle aktuální potřeby.

Tento způsob poskytování služeb je pro zadavatele nejen finančně výhodný, ale výrazně napomáhá ke zvyšování odborné úrovně pracovníků zadavatele.

Cena

1 200,- až 1 500,- Kč/hod. podle způsobu spolupráce (dlouhodobá, jednorázová apod.) a rozsahu služeb vyžádaném zadavatelem.

JUDr. Ladislav Renč - ELER  2020