Úvod
 Služby zadavatelům
 Konzultace a poradenství
 Audit veřejných zakázek
 Reference
 Semináře, školení
 Reference
 Služby dodavatelům
 Pomoc při přípravě nabídky
 Právní poradenství
 Reference
 Výběrová řízení
 Kontakt
 
 

Právní poradenství

Zájemcům o veřejné zakázky poskytujeme konzultace a poradenství v rozsahu a způsobem podle jejich individuálních potřeb, od poskytování komplexního poradenství při účasti v zadávacím řízení konkrétní veřejné zakázky až po průběžné poskytování dílčích konzultací k jednotlivým krokům uchazeče resp. zadavatele (např. obrana proti vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení).

Právní poradenství a konzultace poskytujeme za základě smlouvy o poradenství, kdy provádíme v rozsahu požadovaném zájemcem o veřejnou zakázku zejména následující činnosti:

  • konzultace k zákonnosti postupů zadavatele při stanovení zadávacích podmínek a o možnostech postupu dodavatelů proti nezákonným či diskriminačním ustanovením zadávacích podmínek,
  • konzultace k zákonnosti postupů zadavatele v průběhu zadávacího řízení a k jednotlivým úkonům zadavatele (např. k zákonnosti vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, k otázce souladu provedeného posouzení a hodnocení nabídek se zákonem a zadávacími podmínkami apod.),
  • zpracování jednotlivých dokumentů a podání dle zákona proti úkonům zadavatele, zejména zpracování námitek proti případným negativním rozhodnutím zadavatele, zajištění stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zpracování návrhu na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže,
  • konzultace k dalším otázkám účastníka veřejné zakázky z oblasti působnosti zákona,
  • osobní účast požadovaná účastníkem při jeho úkonech souvisejících s účastí v zadávacím řízení veřejné zakázky.

Provádění poradenských služeb a konzultací je možno realizovat způsobem podle potřeb zájemce o veřejnou zakázku – telefonicky s následným odesláním písemného vyjádření nebo obsahu poskytnuté konzultace, nebo výhradně písemným stykem, případně přímým prováděním úprav textů a dokumentů zpracovaných zájemcem (např. prohlášení požadovaná zákonem, návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky atd.).

Cena:

1 200,- až 1 500,- Kč/hod.

JUDr. Ladislav Renč  - ELER   2017